DSC00910.jpg
DSC02490.jpg
DSC08155.jpg
DSC09206.jpg
DSC02527.jpg
DSC06259.jpg
DSC02441.jpg
DSC05610.jpg
DSC06442.jpg
DSC09001.jpg
DSC06681.jpg
DSC04319.jpg
DSC02829.jpg
DSC04257.jpg
DSC01029.jpg
DSC08730.jpg
DSC00923.jpg
DSC00365.jpg
DSC06756.jpg
DSC03250.jpg
DSC02483.jpg
DSC01713.jpg
DSC03253.jpg
DSC04341.jpg
Coffin Mountain, Oregon. 15 minutes prior to Totality
Coffin Mountain, Oregon. 15 minutes prior to Totality
DSC06182.jpg
DSC07932.jpg
DSC09185.jpg
DSC09281.jpg
DSC09412.jpg
DSC00910.jpg
DSC02490.jpg
DSC08155.jpg
DSC09206.jpg
DSC02527.jpg
DSC06259.jpg
DSC02441.jpg
DSC05610.jpg
DSC06442.jpg
DSC09001.jpg
DSC06681.jpg
DSC04319.jpg
DSC02829.jpg
DSC04257.jpg
DSC01029.jpg
DSC08730.jpg
DSC00923.jpg
DSC00365.jpg
DSC06756.jpg
DSC03250.jpg
DSC02483.jpg
DSC01713.jpg
DSC03253.jpg
DSC04341.jpg
Coffin Mountain, Oregon. 15 minutes prior to Totality
Coffin Mountain, Oregon. 15 minutes prior to Totality
DSC06182.jpg
DSC07932.jpg
DSC09185.jpg
DSC09281.jpg
DSC09412.jpg
info
prev / next